شرکت فولاد برش ابتکار ایرانیان

دستگاه اره نواری عمود بر (اسلپ بر ) (برای اولین بار )