دستگاه اره نواری 750*1200

دستگاه اره نواری دو ستونه1200*750

دستگاه اره نواری دو ستونه  1200*750 مقطع برش دستگاه: 750عرض *1200ارتفاع موتور فلکه :5.5KW توان گیربکس : 150 *دستگاه نیمه اتوماتیک است *دستگاه مجهز به تابلوی   PLC  است  

ادامه مطلب