شرکت فولاد برش ابتکار ایرانیان

دستگاه اره نواری طولی بر سایز500*800*6000