• تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۰۲۶۷
  • ایمیل: info@kenzokar.com
  • ساعت کاری: 08:00 - 17:00

محصولات

دستگاه اره نواری طولی بر6000*1000*800

دستگاه اره نواری طولی بر6000*1000*800 مناسب برای ورق های بزرگ وسنگین باسازه ی تعویض تیغه اره

ادامه مطلب

دستگاه اره نواری طولی بر 3200*580*580

مناسب برای ورق وشمش های آلمینیوم 09123060267-76211857 دستگاه اره نواری طولی بر 3200*580*580

تاریخچه اره نواری
ادامه مطلب

دستگاه اره نواری طولی بر (مقطع برش 800+1000+6000)

متن جایگذاری شود

دستگاه اره نواری بدون محدودیت در طول برش
ادامه مطلب

دستگاه اره نواری طولی بر (بدون محدودیت برش)

متن جایگذاری شود

اره نواری طولی بر بدون محدودیت برش
ادامه مطلب

دستگاه اره نواری قطر 320MM

متن جایگذاری شود

دستگاه اره نواری قطر 320MM
ادامه مطلب