دستگاه اره نواری 750*1200
۰۵
خرداد

دستگاه اره نواری 750*1200

دستگاه اره نواری نیم اتوماتیک.

مقطع برش:750*1200

برای توضیحات بیشتر با این شماره ها تماس بگیرید.

021-76211857

021-76211844

0912-3060267