• تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۰۲۶۷
  • ایمیل: info@kenzokar.com
  • ساعت کاری: 08:00 - 17:00

دستگاه اره نواری قطر 320MM

دستگاه اره نواری قطر 320 نیمه اتوماتیک

وزن دستگاه  kg700

اندازه ی تیغه اره  mm34*11*4160

موتور اصلی  kw3

موتور هیدرو لیک  0.55kw

موتور آب صابونی kw 0.09

 

 

 

 

 

دستگاه اره نواری قطر 320MM
دستگاه اره نواری قطر 320MM

 

 

 

 

 

شماره سفارش دهی شرکت 09229338560