• تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۰۲۶۷
  • ایمیل: info@kenzokar.com
  • ساعت کاری: 08:00 - 17:00

دستگاه اره نواری طولی بر6000*1000*800

دستگاه اره نواری طولی بر6000*1000*800

مناسب برای ورق های بزرگ وسنگین

باسازه ی تعویض تیغه اره