• تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۰۲۶۷
  • ایمیل: info@kenzokar.com
  • ساعت کاری: 08:00 - 17:00

دستگاه اره نواری طولی بر (مقطع برش 800+1000+6000)

برای سفارش اندازه های مختلف با این شماره تماس بگیرید09229332560

دستگاه اره نواری طولی بر (مقطع برش 800+1000+6000)

 

 

 

تلفن                                                      همراه

021-76211857  – 021-76211844              09123060267  -09229332560