• تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۰۲۶۷
  • ایمیل: info@kenzokar.com
  • ساعت کاری: 08:00 - 17:00

دستگاه اره نواری طولی بر (بدون محدودیت برش)

دستگاه اره نواری طولی بر بدون محدو دیت در طول برش

مقطع برش 500*150

موتور اصلی 3Kw

موتور آب صابونی 0.09Kw

اندازه تیغ اره    11*34*4000mm